Hírek

Szenegál gazdasága

2015.02.02.

Szenegál Nyugat-Afrika egyik prosperáló gazdaságú országa, fejlődése az 1994-es kormányzati gazdaságprogrammal vette kezdetét (pénzdevalváció, piacosítás, beruházás-ösztönzés, privatizáció több ágazatban is). A szűkös természeti erőforrásokból fakadóan Szenegál a szomszédos országokban kitermelt ásványok, ércek, illetve az ott termesztett mezőgazdasági produktumok feldolgozására, valamint az azokkal való kereskedésre szakosodott, így erősítve a szekunder és a tercier szektort. A gazdasági-társadalmi szerkezetváltás ennek ellenére még várat magára, főként a halászat számít meghatározó mezőgazdasági jellegű megélhetési forrásnak. Az ország fontos tranzitállomásnak számít az Afrikából induló – elsősorban Európát megcélzó – nemzetközi migrációs útvonalakon. Ennek hatására általánosan magas a bevándorló munkanélküliek aránya, mely számos társadalmi feszültség forrásának tekinthető.

GDP – szektorok szerint:
mezőgazdaság: 13.8%
ipar: 23.3%
szolgáltatások: 62.9% (2009)

Munkaerő – szektorok szerint:
mezőgazdaság: 77.5%
ipar és szolgáltatások: 22.5% (2007)

Ipar: élelmiszeripar, halászat, foszfátbányászat, műtrágyagyártás, kőolaj-feldolgozás, építkezési alapanyagok gyártása, hajóépítés és javítás, vasérc-,cirkon- és aranybányászat

Export partnerek (2012): Mali (22%), India (11%), Svájc (10%) Spanyolország (7.1%), Guinea (3.7%)

Import partnerek (2012): Franciaország (13%), Nigéria (12%), Egyesült Királyság (7.0%), Kína (6.4%), India (6.0%)

Exporttermékek: finomított kőolaj, arany, foszforsav, cement, filézetlen, fagyasztott hal

Importtermékek: finomított kőolaj, nyers kőolaj, rizs, csomagolt gyógyszerek, kőolaj gáz

 

A szenegáli-magyar kapcsolatok

2001-ben az Országgyűlés akkori alelnöke Észak-Afrikában tárgyalt a gazdasági kapcsolatok felélénkítéséről, mivel azok a 2001-et megelőző 10 évben mélypontra süllyedtek. Szenegálhoz rendkívül gyenge szálak fűzték ekkor Magyarországot, a kapcsolatok bővítésére lehetőséget elsősorban a mezőgazdaság, az idegenforgalom, az infrastrukturális fejlesztések és a gyógyszergyártás terén láttak. A magyar befektetők iránt nagy lenne a kereslet Szenegálban, szívesen fogadnának főleg olyan magyar vállalkozókat, akik bekapcsolódnának üdülőfaluk építésébe. Érdeklődnek továbbá az édesvízi halászat terén elért magyar kutatási eredmények iránt.

 

 

 

Vízuminformáció:
Szenegáli Köztársaság berlini Nagykövetsége:
10963 Berlin, Dessauer Strasse 28-29
Tel:+49 (0)30 85 62 19 – 0
Fax:+49 (0)30 85 62 19 – 21
Honlap:www.botschaft-senegal.de

 

Szenegál – Tiszteletbeli konzul, Dakar
Felügyelő képviselet: Párizs
Cím: Immeuble EPI, Bld du Sud x rue des Ecrivains
BP 8473 Dakar-Yoff
Előhívó: 00-221
Tel: 338 691 919
Ügyelet: 776 326 195
Fax: 338 254 288
Tiszteletbeli konzul: Yves Marliére
E-mail: cmdhongrie_sn@hotmail.com